DK

Dževad Karahasan

Působivá esej jednoho z nejvýznamnějších současných autorů Bosny a Hercegoviny Dževada Karahasana podává zprávu o ničivé občanské válce první poloviny 90. let očima intelektuála, jenž je v obleženém Sarajevu vystaven pozvolnému zániku multikulturní atmosféry města, ke kterému jej poutá silná citová vazba. Dílo získalo v roce 1994 cenu Charlese Veillona za nejlepší evropskou esej roku.

Karahasanovy postřehy a názory platí v dnešní bosňácké společnosti za jeden z nejsilnějších intelektuálních hlasů. Kromě literárních úvah se často vyjadřuje k aktuálním tématům, a to jak v rámci Balkánu, tak i celého světa.