Bezpečná zóna Goražde

Bezpečná zóna Goražde

Joe Sacco: Bezpečná zóna Goražde. Válka ve východní Bosně 1992-95. Přel. Viktor Janiš, BB/Art, Praha, 2007, 232 s.

Může být něco tak jitřivého jako občanská válka v Bosně zpracováno komiksem, žánrem, který má pověst čehosi profánního a dětinského? Američan Joe Sacco ukazuje, že to jde: věrně, působivě a naléhavě.