Odpady. Odpad ve světě netušených vedlejších účinků.

Odpady. Odpad ve světě netušených vedlejších účinků.

Thomas Hylland Eriksen: Odpady. Odpad ve světě netušených vedlejších účinků. Přel. Daniela Zounková, Doplněk, Brno, 2015, 176 s.

Posledních deset let jsem část svého volného času trávil sběrem bezděčných následků modernity. Nejprve jsem se zaměřil na vedlejší efekty informační revoluce. Mimo jiné jsem zjistil, že čím více užíváme technologie, které by nám měly šetřit čas, tím méně času máme, a stejně čím více informací máme k dispozici, tím hůře jsme informovaní.