Budoucnost mysli

Budoucnost mysli

Michio Kaku: Budoucnost mysli. Fascinující průvodce světem technologií, které umožňují realizovat sny tvůrců sci-fi. Přel. Filip Drlík, BizBooks, Brno, 2015, 390 s.

V budoucnosti se asi budou řešit nikoli technické těžkosti vylepšování člověka, ale spíše etická dilemata, zda to, co umíme, také smíme. Proto je chvályhodné, že autor pojednává o budoucím vývoji na pozadí děl krásné literatury a filmu. Jejich tvůrci totiž ony stále aktuálnější otázky tematizovali s velkým předstihem.