Putin a putinismus: Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem

Putin a putinismus: Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem

Walter Laqueur: Putin a putinismus. Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Přel. Petruška Šustrová, Prostor, Praha, 2016, 384 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kniha není tolik o Putinovi jako spíše o duchovním stavu současného Ruska a o světonázorovém podhoubí, z něhož vzcházejí aktivity takových skupin jako Noční vlci. Nechybí v ní sarkastický humor a drsná realističnost, najdeme v ní erudici a psychologický vhled spojený s pregnantními formulačními schopnostmi.