Media Life

Media Life

Mark Deuze: Media life. Život v médiích. Přel. Petra Izdná, Karolinum, Praha, 2016, 268 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Ve své první knize přeložené do češtiny se Mark Deuze zabývá dopady nových médií na každodenní život jednotlivce v globalizované společnosti. Uvádí přitom některé potenciálně negativní faktory našeho stále užšího spolužití s digitálními technologiemi, ale tuto sílící symbiózu líčí s mírným optimismem.