Nevďačná cudzinka

Nevďačná cudzinka

Irena Brežná: Nevďačná cudzinka. Přel. Jana Cviková ve spolupráci s autorkou, Aspekt, Bratislava, 2015, 160 s.

Hlavnou témou autorkiných kníh je problém identity a jej premena v rôznych prostrediach či situáciách. Nevďačnú cudzinku tvoria dve súbežné línie rozprávania, ktoré sú navzájom prepojené spoločným hlasom rozprávačky. Prvú vrstvu príbehu tvoria spomienky Brežnej na jej odchod do krajiny, kde mala začať svoj nový život.