Kultura narcismu

Kultura narcismu

Christopher Lasch: Kultura narcismu. Americký život ve věku snižujících se očekávání. Přel. Daniel Micka, Triton, Praha, 2016, 299 s.

Lasch spojil narcismus s tak velkým množstvím jevů, až význam pojmu poněkud rozmělnil. Zároveň ale musíme konstatovat, že mnohé faktory diagnostikoval správně. I desítky let po svém první vydání tak jeho kniha stále platným způsobem upozorňuje na některá negativa, která přináší život v demokracii a sociálně tržním či „pečovatelském“ státu.