Nová doba digitální

Nová doba digitální

Eric Schmidt a Jared Cohen: Nová doba digitální. Jak se přetváří budoucnost lidí, národů a obchodu. The new digital age. Impossible, Tetčice, 2015 (vročení 2014), 310 s.

Díky obsáhlému geografickému záběru má kniha svůj význam. I když to s sebou nese i jistá rizika: třeba to, co autoři tvrdí o demokratických tradicích východní Evropy, není příliš přesné. Vytýkáno jim bylo rovněž to, že jejich údaje z exotických zemí jsou neúplné. Větší problém ale spatřuji v tom, jak byla kniha přeložena do češtiny.