Job. Román prostého člověka

Job. Román prostého člověka

Joseph Roth: Job. Román prostého člověka. Přel. Miroslav Petříček, Vyšehrad, Praha, 2016, 216 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Ve volyňském Cuchnově žije chudý žid Mendel Singer. S ženou Deborou a třemi dětmi obývají jednu místnost, která slouží současně jako škola, kde Singer vykládá tóru šestiletým dětem. Domu vládne chudoba, přísnost a oddanost Bohu. Pak se však narodí čtvrté dítě, Menuchim. V neduživém epileptikovi, který ještě po letech jenom žvatlá a leze po zemi, se soustředí největší utrpení rodiny. Jednoho dne jim přeteče kalich trpělivosti. Trýzně bylo již dost, odjedou do Ameriky – bez Menuchima.