Ve volyňském Cuchnově žije chudý žid Mendel Singer. S ženou Deborou a třemi dětmi obývají jednu místnost, která slouží současně jako škola, kde Singer vykládá tóru šestiletým dětem. Domu vládne chudoba, přísnost a oddanost Bohu. Pak se však narodí čtvrté dítě, Menuchim. V neduživém epileptikovi, který ještě po letech jenom žvatlá a leze po zemi, se soustředí největší utrpení rodiny. Jednoho dne jim přeteče kalich trpělivosti. Trýzně bylo již dost, odjedou do Ameriky – bez Menuchima.

Slavnou knihu Pochod Radeckého (1932) o vzestupu a pádu tří generací rakouské rodiny Trottových zařadil Marcel Reich Ranicki na seznam 20 nejvýznamnějších románů německého jazyka; pro Maria Vargase Llosu toto dílo Josepha Rotha (1894–1939) představuje nejlepší politický román všech dob. Rakouský spisovatel ve své tvorbě nezaměnitelně zachytil agonii rakousko-uherské monarchie. Bortící se společenský řád staré Vídně pranýřuje i ve svém posledním, subtilnějším románu Příběh tisící druhé noci.

Spisovatel a žurnalista Joseph Roth (1894–1939) patří k autorům, z nichž pestré životní osudy a žánrově rozmanitá tvorba činí jen obtížně zařaditelné solitéry. Jedním z mála nabízejících se přídomků se v jeho případě stává Středoevropan, či ještě lépe Evropan.