Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989–1992

Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989–1992

James Krapfl: Revoluce s lidskou tváří. Politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989–1992. Přel. Andrea Patrasová, Rybka Publishers, Praha, 2016, 376 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Autorovy závěry se dají interpretovat různě. Přívrženci spikleneckých teorií je zavrhnou s tím, že revoluci zinscenovaly skryté síly manipulující masami. Jiní v knize hledají potvrzení toho, že odkaz disentu si svévolně přivlastnila česká pravice. Zrovna tak ovšem během její četby můžeme prožít nostalgický návrat do doby, kdy slova „pravda a láska“ nebyla užívána jako nadávky.