Migrace: Historie a současnost

Migrace: Historie a současnost

Zdeněk Uherek, Věra Honusková, Šárka Ošťádalová, Vladislav Günter: Migrace. Historie a současnost. Občanské sdružení PANT, Ostrava, 2016, 143 s.