Laudabile carmen: Část I: Římská metrika

Laudabile carmen: Část I: Římská metrika

Eva Kuťáková: Laudabile carmen. Část I. Římská metrika. Karolinum, Praha, 2012, 127 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Monografie je určená pro vysokoškolské studenty, nicméně pomůže každému, kdo se chce poučit o římské metrice. Na úvodní pojednání o prozódii navazuje téměř vyčerpávající katalog jednotlivých veršů (daktylské, iambické, trochejské, anapestické, krétické a bakchejské, jónické, aiolské verše a veršové systémy, asynartetické a epódické verše) a jednotlivých strofických útvarů. Je tu tedy takřka vše, co potřebujeme k prvnímu seznámení s římskou metrikou.