Tajný život stromů

Tajný život stromů

Peter Wohlleben: Tajný život stromů. Co cítí, jak komunikují. Objevování fascinujícího světa. Přel. Magdalena Havlová, Václav Kazda, Ráječko, 2016, 208 s.

Toto skvěle napsané poselství je – alespoň pro laika – překvapivé. Učí nás totiž, jak nevnímat les pouze jako dřevorubec. Wohlleben na základě svých mnohaletých lesnických zkušeností tvrdí, že stromy mají paměť, předávají si informace, pociťují bolest, mohou dostat úpal a časem se jim tvoří vrásky. Některé autorovy spekulace jsou pro odborníky až příliš odvážné, ale třeba poskytnou impulsy k dalšímu výzkumu.