Na rozhraní: Krize a proměny současného světa

Na rozhraní: Krize a proměny současného světa

Miroslav Bárta, Otakar Foltýn a Martin Kovář (eds.): Na rozhraní. Krize a proměny současného světa. Vyšehrad, Praha, 2016, 348 s.