Francouzští přátelé Jana Čepa

Francouzští přátelé Jana Čepa

Jan Zatloukal (ed.): Francouzští přátelé Jana Čepa. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2016, 372 s.

Kniha romanisty Jana Zatloukala reflektuje život spisovatele a překladatele Jana Čepa, a především jeho předválečné a exilové setkávání s francouzskými autory. Dopisy, úvahy, eseje i mnohé poznámky pod čarou vykreslují Čepův přátelský vztah k takovým spisovatelům, jakými byli Henri Pourrat, Georges Bernanos nebo Paul Claudel.