František z Assisi

František z Assisi

Gilbert Keith Chesterton: František z Assisi. Přel. Zora Freiová, Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2017, 143 s.

Kniha může posloužit jako dokument k poznání myšlenkových základů, z nichž vycházejí autorovy detektivní příběhy. V menší míře může přispět i k pochopení středověkého světce. Ostatně před nedávnou dobou se opět začalo mluvit o možném spisovatelově blahořečení, takže v budoucnu by mohl být pomyslně vyzdvižen na tutéž rovinu jako jeho hrdina.