Příroda vs. industriál

Příroda vs. industriál

Jan MaluraMartin Tomášek (eds.): Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu. Ostravská univerzita, Ostrava, 2016, 348 s.

Kniha záslužně zkoumá téma, které u nás zatím nebylo příliš probádáno. Pomáhá nabourávat strnulá schémata estetického vnímání. V ideálním případě by snad také mohla čtenáře podnítit k hledání krásy tam, kde by ji většina našich současníků pravděpodobně nehledala.