Od hlouposti k šílenství

Od hlouposti k šílenství

Umberto Eco: Od hlouposti k šílenství. Zprávy o tekuté společnosti. Přel. Helena Lergetporer, Gabriela ChalupskáKateřina Vinšová, Argo, Praha, 2016, 424 s.