Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

Ivan Landa, Jan Mervart a kol.: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Filosofia, Praha, 2017, 494 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Marxisticko-křesťanský dialog, který vedly význačné československé osobnosti v druhé půli dvacátého století, je dodnes zdrojem mnoha zajímavých myšlenek, tezí a antitezí. Autoři rozsáhlé kolektivní monografie se snaží reflektovat základní filozofické a mravní směrovky, z nichž vycházeli marxisté a z nichž snad i dnes vycházejí občansky angažovaní křesťané.