Im Krebsgang

Im Krebsgang

Günter Grass: Im Krebsgang: Eine Novelle. dtv Verlagsgesellschaft, Mnichov, 2004, 224 s.

Oběti na německé straně donedávna nebyly sice zamlčovány, ale nejpozději od konce šedesátých let Němci sami sebe, alespoň v politicky korektním diskursu, viděli jako viníky. Mluvit o německém utrpení se především u levicově orientovaných intelektuálů téměř rovnalo být revanšistou. V tomto smyslu je Grassova kniha jistě útokem na jedno německé tabu.