Novela německého spisovatele Güntera Grasse Kočka a myš představuje svorník autorovy slavné gdaňské trilogie, jež mu v roce 1999 vynesla Nobelovu cenu za literaturu. Na příkladu hlavního hrdiny Joachima Mahlkeho, podivínského, rachitického outsidera, který se své handicapy snaží zakrýt všemi možnými prostředky, vypráví Grass příběh své generace, už navždy poznamenané minulostí – svou osobní i svého národa.

Nedlouhý román německého prozaika a nositele Nobelovy ceny za literaturu Güntera Grasse (1927–2015) pojednává o osudovém setkání dvou starších osob, polské restaurátorky a německého profesora umění, jejichž životy se propojí na sklonku 80. let v Gdaňsku, autorově rodišti. Nevšední plán této dvojice na usmíření svých národů je tragikomickým obrazem stavu evropské civilizace na konci minulého století.

Monumentální román německého spisovatele Güntera Grasse (1927–2015) Plechový bubínek patří k vrcholům jeho celoživotního díla i světové literatury vůbec. V pohledu hlavního hrdiny, soustavně bubnujícího liliputa Oskara Matzeratha, se jako v křivém zrcadle odráží prostředí maloměšťácké společnosti v meziválečném Gdaňsku a otevírá téma nástupu nacismu k moci. Za tzv. Gdaňskou trilogii, jejíž první částí je právě tato kniha, obdržel Grass v roce 1999 Nobelovu cenu za literaturu.

Nejvýznamnější německý poválečný literát, talentovaný sochař a grafik, ale též neúnavný bojovník za mír a demokracii. Dne 13. dubna 2015 zemřel v Lübecku Günter Grass, nositel Nobelovy ceny za literaturu, který se nesmazatelným inkoustem vepsal, vryl, vtiskl a vmodeloval do světových dějin druhé poloviny 20. století.

Oběti na německé straně donedávna nebyly sice zamlčovány, ale nejpozději od konce šedesátých let Němci sami sebe, alespoň v politicky korektním diskursu, viděli jako viníky. Mluvit o německém utrpení se především u levicově orientovaných intelektuálů téměř rovnalo být revanšistou. V tomto smyslu je Grassova kniha jistě útokem na jedno německé tabu.