Reiche Mädchen

Reiche Mädchen

Silke Scheuermann: Reiche Mädchen. Erzählungen, Schöffling, Frankfurt am Main, 2004, 163 s.

Prozaický debut Silke Scheuermannové (*1973 Karslruhe) Reiche Mädchen (Bohaté dívky) zachycuje v sedmi povídkách příběhy lidí prahnoucích po obyčejných věcech. A právě proto chtějí víc než jenom je.