Čas kongresů a tajných společností

Čas kongresů a tajných společností

Dušan Uhlíř: Čas kongresů a tajných společností. Epocha, Praha, 2017, 440 s.

Jednání Vídeňského kongresu měla uspořádat evropské poměry po chaosu vyvolaném napoleonskými válkami. Výsledky však kromě diplomatů a korunovaných hlav vzal za své jen málokdo a po celé Evropě začala vznikat hnutí mající za cíl daný stav věcí více čí méně změnit. Práce českého historika mapuje průběh těchto protestů i reakce vládnoucích míst na měnící se poměry.