Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století

Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století

Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (eds.): Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Academia, Praha, 2018, 320 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Jaké symbolické a metaforické konotace vzbuzovaly světlo a tma (a škála jejich proměn) u našich předků a jak inspirují dnešní odborníky na dané období, osvětluje sborník z dalšího plzeňského sympozia ke kultuře 19. století.