Ve stínu šoa

Ve stínu šoa

Jan Láníček: Ve stínu šoa. Československá exilová vláda a Židé během druhé světové války a po ní. Přel. Sylva Ficová, Academia, Praha, 2018, 324 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Mohla exilová vláda v Londýně a exiloví politici v Moskvě učinit ve prospěch Židů víc? Co pociťovali Židé v exilu, když nemohli nacistickou vyhlazovací mašinérii zpomalit, natož zastavit? Lišil se zásadně občanský postoj vůči Židům u nás od okolních zemí? Jak do tradic prvorepublikového demokratického Československa zapadá poválečný odsun sudetských Němců a požadavek přísné, vlastně absolutní asimilace Židů? Těžké otázky, tíživá kniha.