Kde kvete tráva

Kde kvete tráva

Han Kang: Kde kvete tráva. Přel. Petra Ben-Ari, Euromedia – Odeon, Praha, 2018, 224 s.

Han Kang dokáže udělat básnický zážitek i z popisu tlející mrtvoly. I z toho důvodu není její kniha o krvavě potlačeném povstání ve městě Kwangdžu typický historický román – v prvé řadě jde o zevrubnou a nepříliš lichotivou analýzou lidské povahy, v níž vystupují protagonisté živí i mrtví a hrdinou je i samotná země, krajina představující jakési kolektivní vědomí.