Aby Warburg

Aby Warburg

Ladislav Kesner (ed.): Aby Warburg. Porozumět dějinám umění a kulturní historii. Barrister & Principal Publishing, Brno, 2017, 151 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Telegram a telefon ničí kosmos: mytické myšlení vytváří v zápase o zduchovnění vztahu mezi člověkem a okolím posvátný prostor, který pod náporem chvilkových elektrických spojů hyne. Kniha představuje mimořádně inspirativního, světově proslulého, a v českém prostředí dosud spíše opomíjeného německého kunsthistorika, jednoho z géniů rané modernity.