Masaryk – Patočka – Havel

Masaryk – Patočka – Havel

Daniel Kroupa: Masaryk – Patočka – Havel. Úvahy a studie z let 1979–2017, Oikoymenh, Praha, 2018, 245 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Soubor článků a studií filozofa Daniela Kroupy je zdařilý pokus, jak čtenáři bez soustavného filozofického vzdělání ozřejmit a vysvětlit stěžejní filozofické koncepce tří českých ikonických autorů, jimž se podařilo ovlivnit i svět za hranicemi své země.