Malíř pomíjivého světa

Malíř pomíjivého světa

Kazuo Ishiguro: Malíř pomíjivého světa. Přel. Jiří Hanuš, Argo, Praha, 2018, 170 s.

Malíř Ono se krátce po druhé světové válce v typicky pomalém ishigurovském tempu vrací ke klíčovým událostem svého života i dějin své země. Je nucen uznat, že v hlavě nemá zcela přesný portrét sebe sama a svého jednání během válečných let, ale úplně sebeklam odhodit nedokáže. Román nobelisty Ishigura vyšel před nedávnem v aktualizované reedici.