Do konce života

Do konce života

Klára Pinerová: Do konce života. Političtí vězni padesátých let. Trauma, adaptace, identita. Nakladatelství Lidové noviny, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2017, 408 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Co prožíval člověk, který byl po roce 1948 z politických důvodů zatčen? V jakém vězeňském společenství se ocitl a co mu pomohlo, aby se represivnímu prostředí přizpůsobil? Znamenalo pro něj následné propuštění z vězení úlevu z pocitu nabyté svobody, nebo stál znovu před novými výzvami, jimž musel čelit? Jak je možné, že lidé zatčení v padesátých letech 20. století zůstali ve svém vědomí politickými vězni i po pádu východního bloku?