„Mikrofon je naše bomba“

„Mikrofon je naše bomba“

Jan Charvát, Bob Kuřík a kol.: „Mikrofon je naše bomba“. Politika a hudební subkultury mládeže. Togga, Praha, 2018, 420 s.

Jednotlivé kapitoly knihy o subkulturách se vyznačují jak vnitřním vhledem, tak vědeckým odstupem. Autoři tak předkládají nepřikrášlenou analýzu, která se danými komunitami zabývá bez zbytečného idealismu.