Rozhovory přes rozbouřené doby

Rozhovory přes rozbouřené doby

Eva Bobůrková, Jiří Leschtina, Petr Placák, Petr Vizina: Rozhovory přes rozbouřené doby. Prostor, Praha, 2019, 408 s.

Poslední tři desetiletí v zrcadle osobních příběhů: jak je prožili populární kněz, bývalí disidenti, vlivná feministka nebo dva Američané, kteří mají k naší zemi profesní nebo rodové vazby? Kde tkví kořeny psaní i přemýšlení některých z nich, třeba Aleše Palána?