Šest procházek literárními lesy

Šest procházek literárními lesy

Umberto Eco: Šest procházek literárními lesy. Přel. Bronislava Grygová, Votobia, Praha, 1997.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Umberto Eco použil metaforu lesa pro název svých šesti přednášek pronesených na Harvardu - nazval je Šest procházek literárními lesy. "Les" zde funguje jako metafora pro jakýkoliv narativní text i jeho interpretaci, "les" je metaforou pro narativní text, nejen text pohádek, ale jakýkoliv narativní text.