Dobrodružství profesora Challengera

Dobrodružství profesora Challengera

Arthur Conan Doyle: Dobrodružství profesora Challengera. Přel. Pavel Pecháček, CPress, 2020, 104 s.

Pět vědeckofantastických děl A. C. Doyla, jejichž protagonistou je tvrdošíjný profesor Challenger, nabízí vedle dobrodružné zábavy v podobě druhohorní fauny, vražedného éteru či oživlé Země i autorovu výpověď o závažnějších tématech, zejména jeho příklonu ke spiritismu.