Pozorovat, popsat, stvořit

Pozorovat, popsat, stvořit

Pavel Himl: Pozorovat, popsat, stvořit. Osvícenská policie a moderní stát 1770-1820. Praha, Argo, 2019, 415 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Knihou o počátcích moderního policejního aparátu v Čechách otevírá Pavel Himl jeden z velkých interpretačních problémů dějepisectví: jakou roli hrála represe v rámci procesu formování občanské společnosti. Nahlédnutím do osvícenských kořenů policie tak umožňuje poodkrýt známou janusovskou tvář modernity a aktuálně možná pomoci s reflexí naší ochoty podřídit se kontrole a dohledu ve jménu veřejného blaha a obecného zdraví.