Knihou o počátcích moderního policejního aparátu v Čechách otevírá Pavel Himl jeden z velkých interpretačních problémů dějepisectví: jakou roli hrála represe v rámci procesu formování občanské společnosti. Nahlédnutím do osvícenských kořenů policie tak umožňuje poodkrýt známou janusovskou tvář modernity a aktuálně možná pomoci s reflexí naší ochoty podřídit se kontrole a dohledu ve jménu veřejného blaha a obecného zdraví.

Kolektivní monografie Miluji tvory svého pohlaví je třetí titul z várky knih, která se vynořila postupně v posledních třech letech v reakci na konferenci „Homosexualita v českých zemích a humanitní vědy“ z roku 2009. Kniha Miluji tvory svého pohlaví pokrývá společenské vnímání a především sankcionalizaci stejnopohlavního jednání od středověku po současnost.