Lanovka nad Landekem

Lanovka nad Landekem

Petr Čichoň: Lanovka nad Landekem. Host, Brno, 2020, 174 s.

Druhá prozaická kniha hlučínského rodáka rozehrává témata regionální identity, globalizace, politických čachrů, ale především mezilidských vztahů. Díky důvěrné znalosti krajiny, ostravského nářečí a všední reality obyvatel historicky rozdělené oblasti autor čtenáři zprostředkovává příběh, v němž se střetávají národní identita a politické názory s pomalým životním tempem postav, odměřovaným refrénovitě se opakujícím „Jušiš!“