Druhá prozaická kniha hlučínského rodáka rozehrává témata regionální identity, globalizace, politických čachrů, ale především mezilidských vztahů. Díky důvěrné znalosti krajiny, ostravského nářečí a všední reality obyvatel historicky rozdělené oblasti autor čtenáři zprostředkovává příběh, v němž se střetávají národní identita a politické názory s pomalým životním tempem postav, odměřovaným refrénovitě se opakujícím „Jušiš!“

Slezský román dává nahlédnout pod povrch událostí, které od vzniku samostatného československého státu udělaly z Hlučínska Bohem i lidmi pozapomenutý kout světa kdesi v divokém pohraničí. Před čtenářem vyrůstá příběh, který místy žánrově přesahuje k literatuře faktu, etnografické studii a díky autorově erudici i k dějinám architektury.