Od krevní msty k postsocialismu

Od krevní msty k postsocialismu

Lenka Budilová: Od krevní msty k postsocialismu. Vývoj antropologického zájmu o Balkán. Centrum pro studium demokracie a kultury 2019, Brno, 220 s.

Co to byla „zádruha“ či „kumstvo“? Které balkánské země se skutečně identifikují se svým „balkánstvím“ a co dalšího může tento pojem – kromě asociací jako pověrčivost, iracionalita a venkovská zaostalost – symbolizovat? Přehledná kniha o antropologickém objevování prostoru, kam podle některých interpretů dokonce sami přináležíme.