Žena, která napsala Bibli

Žena, která napsala Bibli

Moacyr Scliar: Žena, která napsala Bibli. Přel. a doslov napsala Lada Weissová, Garamond, Praha, 2020, 200 s.

Když se v psychoterapeutově ordinaci objeví nenápadná a mimořádně ošklivá dívka, nikoho nenapadne, jak mimořádný příběh s sebou přináší. Teprve při terapii si uvědomí, že ve svém minulém životě v harému krále Šalomouna to byla ona, koho pověřili sepsáním nejúspěšnějšího bestselleru všech dob – Bible. Scliarův román nepřináší jen osobitou verzi biblických příběhů, ale i poselství o naději a nezničitelné moci lásky.