Zelená (se) Země

Zelená (se) Země

Ole Mathismoen, Jenny Jordahlová: Zelená (se) Země. O přírodě, ekologii a tak. Přel. Jitka Jindřišková, Argo, Praha, 2020, 160 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Pestrý komiksový průvodce s humorem i vážnou tváří seznamuje především mladší čtenáře nejen s nejrůznějšími živočichy, rostlinami či přírodními zajímavostmi, ale též s problémy, jimž v důsledku lidské činnosti čelí. Nic ovšem není ztraceno. Tvůrci vedle bědování i poradí, jak se k okolnímu světu chovat ohleduplněji.