Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš

Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš

Martin Bojda: Filosofie Národního a Miroslav Tyrš. Příspěvek k dějinám českého myšlení 19. století. Academia, Praha, 2021, 448 s.

Co přesně se skrývá pod pojmy jako „zlatá kaplička“ nebo „svatostánek české kultury“? Jak se tato kultura v době vzniku Národního divadla sama vnímala, čeho chtěla dosáhnout a jak se chtěla prezentovat? Jakou roli sehrál při stavbě Národního divadla zakladatel Sokola? Na tyto a další otázky hledá pomocí mezioborového přístupu odpověď mladý badatel, který si zároveň neodpustí postesknout nad tím, jak význam Národního divadla v očích veřejnosti i samotného vedení instituce upadá.