Klece

Klece

Dave McKean: Klece. Přel. Alexandra Niklíčková, Comics Centrum, Praha, 2021, 504 s.

Rozsáhlý komiks všestranného britského výtvarníka připomíná básnickou skladbu – roztříštěnou a experimentující v obrazové i textové složce. Česky vychází v působivém rozměrném formátu.