Na Zemi jsme na okamžik nádherní

Na Zemi jsme na okamžik nádherní

Ocean Vuong: Na Zemi jsme na okamžik nádherní. Přel. Martin Světlík, AM / Vyšehrad, Praha, 2021, 226 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Prozaická prvotina americko-vietnamského básníka Oceana Vuonga reflektuje hned několik závažných témat současnosti a dívá se na historii prizmatem dneška. Pojednává o válce ve Vietnamu, jeho následné emigraci do Spojených států, o vyloučení ze společnosti a ztotožnění se s několika menšinovými identitami. Je to ale především dopis dospívajícího autora-vypravěče matce, která neumí anglicky, a tak si synův text nikdy nepřečte.