Umění a krása ve středověké estetice

Umění a krása ve středověké estetice

Umberto Eco: Umění a krása ve středověké estetice. Přel. Zdeněk Frýbort, Argo, Praha, 1998, 240 s.