Doživotí

Doživotí

Billy O’Callaghan: Doživotí. Přel. Petr Eliáš, Paseka, Praha, 2021, 192 s.

Román zve na procházku po nejtemnějších zákoutích irských dějin. Pečlivě prokreslené postavy v něm však nejsou pouze pasivními pozorovateli; autor jim dává šanci skoncovat se sebelítostí a začarovaný kruh nezdaru jednou provždy opustit.