Český a moravský les

Český a moravský les

Václav Cílek, Martin Polívka, Zdeněk Vacek (eds.): Český a moravský les. Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti. Dokořán, Praha, 2022, 464 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Monografie sestavená více než dvaceti tuzemskými odborníky přináší nebývale komplexní pohled na český a moravský les. Vedle jeho minulosti, současného stavu a budoucího vývoje představuje úlohu lesa v krajině či návrhy, jak zajistit jeho odolnost proti klimatickým změnám. Seznamuje také s jeho vítanými i nevítanými obyvateli nebo se základy lesnické práce. Vedle ryze odborných kapitol nechybí ani texty oslavující estetickou krásu lesů.