Tři hry

Tři hry

Joël Pommerat: Tři hry. Ed. Michal Zahálka, přel. Michal Zahálka a Zdeněk Bartoš, doslov Linda Dušková, Institut umění – Divadelní ústav, Praha, 2019, 228 s.